Print
Hits: 419

SENARAI PEKELILING

BIL TARIKH & PERKARA SUMBER
1 28 FEB 2020 - Guideline COVID19 no4  KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
2 04 MAC 2020 - LANGKAH PENCEGAHAN TERHADAP WABAK JANGKITAN CORONAVIRUS DISEASES 2019   KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 
3 13 MAC 2020 - PEKELILING NAIB CANSELOR BIL 02 TAHUN 2020  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
4 16 MAC 2020 - Garis Panduan Majikan-Pekerja Sempena COVID-19 KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
5 16 MAC 2020 - PERUTUSAN KHAS PERDANA MENTERI PEJABAT PERDANA MENTERI
6 17 MAC 2020 - PEKELILING NAIB CANSELOR BIL 05 TAHUN 2020  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
7 17 MAC 2020 - PEKELILING NAIB CANSELOR BIL 06 TAHUN 2020  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
8 18 MAC 2020 - KENYATAAN MEDIA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA MAJLIS KESELAMATAN NEGARA
9 19 MAC 2020 - PEKELILING NAIB CANSELOR BIL 07 TAHUN 2020 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
  31 MAC 2020 - CARTA ALIR PELAJAR IPT DARI LUAR NEGARA KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI