Unit Perlindungan dan Kebakaran

 

1.0. Pengenalan

 

Unit Perlindungan dan Kebakaran adalah sebuah unit yang diletakkan di bawah Sektor Keselamatan Pekerjaan. Ia berfungsi mengawal menjaga 2 aspek utama iaitu perlindugan daripada keganasan di tempat kerja dan juga isu kebakaran. 

Isu-isu perlindungan keganasan termasuk: 

1) keganasan staf, pelajar terhadap pelajar atau staf lain.

2) Gangguan seksual

3) Gannguan mental sehingga menyebabkan keganasan

4) Bunuh diri/ mencederakan diri sendiri dan warga lain

 

Manakala aspek perlindungan kebakaran merangkumi aspek-aspek yang berkaitan dengan apa yang terdapat di dalam Akta Perkhimatan Bomba 1988. Memandangkan di UiTM tidak terdapat pasukan bomba, oleh itu bagi pencegahan kebakaran dan first respondent, ini adalah menjadi tanggungjawab majikan menurut Occupational Safety and Health Act 1994.

 

 

2.0 Objektif dan Fungsi Unit

   2.1     Memastikan pematuhan perundangan berkaitan Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) seperti Akta Perkhidmatan Bomba 1988 dan Majlis Keselamatan Negara Arahan 20.

   2.2     Merangka dan membangunkan sistem pengurusan tindakan kecemasan bagi memudahkan situasi kecemasan sekiranya ia berlaku.

   2.3     Merancang latihan berpusat kepada AJK ERT USC khususnya berkaitan kebakaran, kimia, radiologi dan bencana alam.

   2.4     Merancang program pengungsian bangunan dan latihan kebakaran di semua bangunan UCS setahun sekali.

   2.5     Menjalankan aktiviti promosi keselamatan kebakaran.

   2.6     Memastikan setiap ahli mendapat latihan kebakaran.

   2.7     Penetapan dan penyelarasan jadual latihan kebakaran.

   2.8     Memberi khidmat nasihat mengenai pelaksanaan latihan kebakaran.

   2.9     Mengurus komunikasi dengan agensi luaran seperti JBPM, PDRM, KKM

   2.10   Memaklumkan dan menyediakan maklumat laporan kepada pihak pengurusan UCS mengenai kejadian kecemasa

   2.11   Merangka dan menjalankan aktiviti pencegahan keganasan di tempat kerja.

   2.12   Menyediakan polisi dan garispanduan bagi kes-kes keganasan di tempat kerja.

 

 

 

 

3.0 Organisasi Unit

 

   2.13   Menyelaras ERT di seluruh kampus2 di UCS

 

4.0 TOR Staf di Bawah Unit

 

4.1 Pegawai Keselamatan KP41

 

 1. Merancang bagi memastikan pematuhan perundangan berkaitan Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) seperti Akta Perkhidmatan Bomba 1988 dan Majlis Keselamatan Negara Arahan 20.
 2. Merancang latihan bagi kumpulan ERT di semua kampus.
 3. Melaras aktiviti ERT di kampus-kampus.
 4. Merangka dan membangunkan sistem pengurusan tindakan kecemasan bagi memudahkan situasi kecemasan sekiranya ia berlaku.
 5. Merancang dan menjalankan latihan berpusat kepada AJK ERT USC khususnya berkaitan kebakaran, kimia, radiologi dan bencana alam.
 6. Merancang program pengungsian bangunan dan latihan kebakaran di semua bangunan UCS setahun sekali.
 7. Menjalankan aktiviti promosi keselamatan kebakaran.
 8. Memastikan setiap ahli mendapat latihan kebakaran.
 9. Penetapan dan penyelarasan jadual latihan kebakaran.
 10. Memberi khidmat nasihat mengenai pelaksanaan latihan kebakaran.
 11. Mengurus komunikasi dengan agensi luaran seperti JBPM, PDRM, KKM
 12. Memaklumkan dan menyediakan maklumat laporan kepada pihak pengurusan UCS mengenai kejadian kecemasa
 13. Merangka dan menjalankan aktiviti pencegahan keganasan di tempat kerja.
 14. Menyediakan polisi dan garispanduan bagi kes-kes keganasan di tempat kerja.

 

 

 

4.2 Penolong Pegawai Keselamatan KP29

 

 1. Membantu memastikan pematuhan perundangan berkaitan Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) seperti Akta Perkhidmatan Bomba 1988 dan Majlis Keselamatan Negara Arahan 20.
 2. Membantu merangka dan membangunkan sistem pengurusan tindakan kecemasan bagi memudahkan situasi kecemasan sekiranya ia berlaku.
 3. Menjalankan latihan berpusat kepada AJK ERT USC khususnya berkaitan kebakaran, kimia, radiologi dan bencana alam.
 4. Menjalankan program pengungsian bangunan dan latihan kebakaran di semua bangunan UCS setahun sekali.
 5. Membantu menjalankan aktiviti promosi keselamatan kebakaran.
 6. Membantu memastikan setiap ahli mendapat latihan kebakaran.
 7. Penetapan dan penyelarasan jadual latihan kebakaran.
 8. Memberi khidmat nasihat mengenai pelaksanaan latihan kebakaran.
 9. Membantu bagi membuat komunikasi dengan agensi luaran seperti JBPM, PDRM, KKM
 10. Memaklumkan dan menyediakan maklumat laporan kepada pihak pengurusan UCS mengenai kejadian kecemasa
 11. Menjalankan aktiviti pencegahan keganasan di tempat kerja.
 12. Membantu menyediakan polisi dan garispanduan bagi kes-kes keganasan di tempat kerja.

 

 

 

5.0 Aktiviti-aktiviti Harian, Bulanan dan Tahunan

 

No

Aktiviti Harian

Bulanan

Tahunan

1

Melakukan Audit di kesemua lab dan premis (terdapat lebih 150 lab, lebih 100 bangunan)

(2 hari seminggu)

Latihan pengungsian banguan

 

(2 kali sebulan)

Aktiviti latihan kepada ERT team

 

(2 kali setahun)

 

2

Aktiviti pencegahan keganasa/ ceramah

(Sekali seminggu menurut lokasi)

Membangunkan laporan aktiviti

 

(sekali sebulan)

Seminar berkenaan keganasan

 

(2 kali setahun)