UNIT KUALITI , AUDIT & PERUNDANGAN ( Q-AULAW)

 

Objektif Fungsi

1. KUALITI

1.1     Memantau dan Menyelaras Penyiasatan dan Laporan Aduan Kemalangan dan Kesihatan Pekerjaan daripada setiap SOSCHO 2 kali setahun 

1.2     Memastikan Kesedaran Majikan dan Pekerja seluruh ruang tempat bekerja di UiTM cawangan Selangor adalah aktif 100% dengan mematuhi

         Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)

1.3     Menganjurkan Program Pembudayaan Kualiti Keselamatan Kesihatan Pekerjaan dan Kesejahteraan 1 kali

          setahun / 1 PTJ sebagai Pengajur /bergilir Kearah Visi = Zero Safety, Health and Wellbeing 

1.4     Menguruskan program kearah Persijilan ISO berkaitan Keselamatan Kesihatan dan Pekerjaan seperti ISO 45001:2018 (Occupational Health and Safety Management System)

 

2. AUDIT 

2.1     Memantau Audit Dalaman ISO 45001:2018 0SH PTJ secara tahunan (Pemeriksaan Permit Dandang Stim , IAQ Test dan Medical Surveilance Report Pekerja Berisiko , Chemical Health Risk Assessment , Chemical Storage , Labeling and Handling,           alat kelengkapan perlindungan diri, pengurusan sisa berjadual) -Output Persijilan & Pembudayaan OSH dikalangan warga 

2.3     Memantau laporan Audit HIRARC -OSCHO PTJ secara tahunan (Output HIRARC dokumen) 

2.4     Memastikan sekurangnya 80% PTJ di UCS dan Shah Alam telah mendokumenkan HIRARC (Hazard Identification Risk Assement dan Risk Control) bagi setiap proses kerja berisiko hazard. 

2.5     Memastikan sekurangnya 70% respon bagi maklumbalas dan tindakan pembetulan Audit ISO 45001:2018 OSH diambil tindakan oleh Majikan/PTJ

 

3. PERUNDANGAN 

3.1      Menyelesaikan Aduan/Saman/Laporan Polis/Mahkamah berkaitan Kes Keselamatan Kesihatan Pekerjaan dari pihak ketiga kepada UCS, UiTM dalam masa ditetapkan 

3.2      Melakukan perundingan dan memantau tindakan undang – undang dari JKKP berkenaan Notis Larangan dan Pembaikan, kompaun dan pendakwaan di Mahkamah kepada PTJ di UCS. 

3.3      Menyelaras Peraturan , Perintah , Kod Amalan dan Garis Panduan berkaitan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan yang Baharu atau Sedia ada dari Jabatan 

          Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH) kepada Warga UCS dan Shah Alam.

 

Deskripsi Tugas

Koordinator: Timbalan Pegawai Sains (C48)

(Kelayakan : Sijil Pegawai Keselamatan & Kesihatan -SHO)

 1. Menyelaras dan memantau aktiviti pengauditan ISO 45001:2018 pada setiapSOSCHO
 2. Merancang dan menguruskan program kesedaran Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan kepada seluruh PTJ (UCS & Shah Alam)
 3. Merancang dan menguruskan aktiviti HIRARC kepada setiap SOSCHO
 4. Merancang dan menguruskan program/aktiviti ke arah persijilan ISO 45001:2018 setiap PTJ
 5. Menguruskan Penguatkuasaan dan Tindakan Undang-undang berkenaan Laporan Kemalangan dan Kesihatan yang melibatkan perundangan
 6. Menyelaras pangkalan data system AKAR (OSH Management System) daripada NIOSH untuk dipraktikkan di seluruh PTJ UiTM

 

Pegawai Sains (C41)

(Kelayakan : Ijazah bidang Bioperubatan/Fizik/Kimia) 

 1. Menyelesaikan dan menyelaraskan prosedur dan laporaHIRARC di setiap SOSCHO
 2. Menguruskan database AKAR di setiap SOSHO
 3. Menguruskan database laporan Kemalangan dan Kesihatan di Tempat Kerja daripada staf,pelajar atau kontraktor UiTM ( UCS & Shah Alam)
 4. Menguruskan laporan dan aduan berkaitan perundangan daripada staf,pelajar atau kontraktor UiTM ( UCS & Shah Alam )
 5. Menguruskan Program “Hari Kualiti Keselamatan Kesihatan Pekerjaan “di setiap PTJ/tahunan 

 

Penolong Jurutera (J29)

(Kelayakan :Diploma Kejuruteraan Bioperubatan / Awam ) 

 1. Membantu dalam proses HIRARC di setiap PTJ bersama Jk SOSCHO PTJ
 2. Membantu dalam proses pemantauan dan penyiasatan Laporan Kemalangan dan Kesihatan Tempat Kerja
 3. Membantu dalam proses pengumpulan data/bukti bagi laporan/aduan berkaitan perundangan
 4. Membantu dalam pengemaskinian data/system AKAR di setiap PTJ
 5. Menguruskan Program /Latihan berkaitan Kualiti ,Audit dan Perundangan

 

Jawatankuasa Perundangan 

 1. orang Pensyarah /Pegawai Undang-Undang
 2. Tugas
 3. Menjadi pakar rujuk berkaitan tindakan perundangan yang berkaitan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan
 4. Memberi cadangan bagi tindakan pembetulan pihak UiTM berkenaan Laporan/Aduan /Saman  berkaitan undang-undang daripada pihak ketiga (Staf / Pelajar /Kontraktor)
 5. Menyelesaikan Aduan Saman/Mahkamah daripada pihak ketiga kepada UiTM 

 

Jawatankuasa Kualiti dan Audit 

2 orang wakil SOSCHO setiap PTJ

 

Tugas

 1. Melaporkan insiden /kemalangan dan kesihatan pekerjaan yang berlaku di PTJ
 2. Melaporkan 2 Daftar HIRARC (Hazard Risk Assessment & Risk Control) /SOP Kerja / setahun sekali
 3. Mengamalkan Sistem AKAR di PTJ