Staff Directory@UCS

  PENGURUSAN EKSEKUTIF
  NAMA JAWATAN NO. TELEFON NO. FAKS
  Profesor Dr. Ahmad Sazali Hamzah Rektor UiTM Cawangan Selangor 603 32584001 603 32584019
  Puan Alfina Bakar, K.M.N Ketua Timbalan Pendaftar Kanan 603 3258 4014 603 3258 4076
  Profesor Ts Dr Rugayah Haji Hashim Timbalan Rektor (Penyelidikan & Inovasi) 603 3258 4333 603 32584183
  Profesor Madya Dr Badrul Isa Timbalan Rektor (Hal Ehwal Pelajar) 603 3258 4002 603 32584183
  Profesor Madya Sr Dr Rosmadi Ghazali  Timbalan Rektor (Bahagian Hubungan Industri, Komuniti, Alumni Dan Keusahawanan (iCARE) 603 3258 4888 603 32584019
  Puan Noor Alzura Alang Idris Ketua Timbalan Bendahari 603 3258 4005 603 32584124
  Ts. Mohamad Hamidi Hj. Mohd Jais Ketua Timbalan Pustakawan 603 3258 4010 603 3258 4529
  Ir. Hj. Junaidi Muslim Pengarah Pejabat Pengurusan Fasiliti dan ICT 603 3258 4076 603 3258 4277

  Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
  Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
  Selangor, Malaysia.

  Tel: +603-3258 4000
  Fax: +603-3258 4019 

  Email: korporatucs@uitm.edu.my