PEJABAT POLIS BANTUAN KAMPUS UITM PUNCAK ALAM CAWANGAN SELANGOR

 1. PENGENALAN

Pejabat Polis Bantuan  di ketuai oleh Seorang Pegawai Keselamatan berpangkat DSP( KP48) dan 4 orang Penolong Pegawai Keselamatan KP29, seorang Pembantu Keselamatan KP19, seorang Pengawal Keselamatan Tertinggi KP16,7 orang Pengawal Keselamatan Kanan KP14 dan 41 orang Pengawal Keselamatan KP11.Bahagian Keselamatan UiTM  mendapat pengiktirafan menjadi Pejabat Polis Bantuan UiTM yang mana telah berkuatkuasa pada Julai 2011.

 1. VISI

Pejabat Polis Bantuan sebagai Pusat Pengurusan Keselamatan Universiti yang cemerlang berteraskan penggunaan teknologi bagi menyokong dan mendorong kearah mencapai visi Universiti.

 1. MISI

Memberi perkhidmatan yang Profesional,Berintegriti dan Berakauntabiliti bagi mewujudkan suasana kampus yang selamat dan sejahtera demi menjaga imej Universiti.

 1. DASAR KUALITI

Melaksanakan sistem Keselamatan secara professional,cekap dan berkesan serta bertanggungjawab ke atas perancangan,pelaksanaan program dan penambaikan secara berterusan untuk menjadi jabatan yang unggul,berhemah dan profesional.Kualiti Untuk Semua,Akauntabiliti Bersama sebagai teras perkhidmatan bagi memenuhi kepuasan pelanggan.

 1. OBJEKTIF KUALITI
 • Memastikan anggota Polis Bantuan yang siapsiaga dan kompeten
 • Melaksanakan kawalan keselamatan yang sistematik dan berterusan
 • Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan terhadap warga university secara berhemah dan proaktif.
 • Menyediakan urusan perkhidmatan keselamatan yang berteraskan penggunaan teknologi.

 

 1. PIAGAM PELANGGAN

Kami beriltizam memberikan perkhidamatan pelanggan yang cekap dan berkesan dengan :

 • Membuat kawalan keselamatan kampus 24 jam sehari
 • Menjalankan rondaan keselamatan 3 syif setiap hari.Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan Universiti untuk mengurangkan salahlaku warga kampus dan orang awam di dalam kampus.
 • Menyediakan laporan kes keselamatan dalaman dalam tempoh 14 hari bekerja.
 • Melaksanakan kawalan keselamatan yang sistematik dan berterusan
 • Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan terhadap warga Universiti secara berhemah dan proaktif
 • Menyediakan urusan perkhidamatan keselamatan berteraskan penggunaan teknologi.
 • Menyiapkan papan tanda sementara sehari sebelum aktiviti.
 • Mengambil tindakan (respon)terhadap makluman kes kecemasan dalam tempoh kurang 7 minit
 • Menyelesaikan perkhidmatan kuanter dalam masa kurang dari 10 minit.

 

PERKHIDMATAN

 

 1. Pejabat Polis Bantuan terbahagi kepada 4 Seksyen iaitu Pentadbiran, Operasi, Trafik dan Siasatan & Pusat Kawalan.

 

 1. Fungsi Utama Seksyen Pentabiran

 

 • Penyediaan jadual bertugas
 • Menyelenggara rekod saman
 • Perolehan logistik
 • Penyediaan papan tanda arah sementara
 • Pengurusan cuti anggota
 • Penyediaan laporan pengesahan staf
 • Penyediaan laporan penilaian kerja tahunan
 • Penyediaan laporan kad perakam waktu staf
 • Pengurusan salahlaku anggota
 • Mengendalikan taklimat keselamatan
 • Pelaporan statistic keselamatan
 • Pengurusan latihan
 • Pengurusan mesyuarat
 • Pengendalian tuntutan elaun
 • Pengurusan fail dan rekod
 • Pengurusan strategic jabatan
 • Pengurusan khidmat pelanggan
 • Bajet perjawatan
 • Bajet kewangan
 • Agihan pelekat kenderaan
 • Pengurusan stor
 • Penyelenggaraan arahan tetap keselaamatan
 • Pengurusan ICT
 • Pengurusan kekemasan pejabat
 • Pembayaran saman dan pelekat

 

 

 1. Fungsi Utama Seksyen Operasi

 

 1. PENYELIA/KETUA SYIF

 

 • Melaksanakan tugas sebagai pembantu penyelia syif operasi
 • Pembantu menyelia kawalan keselamatan kamera litar tertutup
 • Pembantu menyelia kawalan keselamatan kampus
 • Pembantu menyelia operasi berkala
 • Pembantu menyelia pengurusan bencana
 • Menyelia pengurusan saman trafik
 • Menyelia pengurusan pelaporan operasi
 • Menyelia pengurusan pusat kawalan
 • Menyelia pengurusan kewangan
 • Menyelia pengurusan rekod
 • Menyelia pengurusan pas keselamatan
 • Menyelia pengurusan pelekat kenderaan
 • Menyelia pengurusan logistik
 • Menyelia pengurusan siasatan

 

 

 

 

 1. PINTU UTAMA

 

 • Kawalan keselamatan kampus
 • Pemeriksaan pas keselamatan
 • Pengurusan rekod kemasukan pelawat
 • Membuat pemeriksaan kenderaan peronda dalam keadaan baik semasa menerima tugas
 • Melaksanakan saman pada kenderaan yang membuat kesalahan
 • Membuat pemeriksaan,sekatan,kenderaan keluar dan masuk kampus
 • Membuat kawalan laluan keluar dan masuk pintu utama
 • Melindungi keselamatan serta harta benda kampus dari hilang atau rosak
 • Membantu menyelesaikan kes-kes jenayah dan kes kecemasan membabitkan pelbagai jenis kemalangan
 • Memberi bantuan dalam mengekalkan ketenteraman.

 

 • PERONDA/URB

 

 • Kawalan keselamatan kampus
 • Membuat pemeriksaan kenderaan peronda dalam keadaan baik semasa menerima tugas
 • Memastikan buku log kenderaan peronda di selenggara dengan baik
 • Rondaan berkala di sekitar kampus dan kolej
 • Mengawal dan melancarkan lalulintas di kampus
 • Melaksanakan saman pada kenderaan yang membuat kesalahan
 • Membuat pemintasan,sekatan,menahan dan memeriksa kenderan keluar masuk kampus
 • Membuat kawalan laluan keluar masuk kampus pintu utama
 • Melindungi keselamatan serta harta benda kampus dari hilang atau rosak
 • Membantu menyelesaikan kes-kes jenayah dan kecemasan membabitkan pelbagai jenis kemalangan
 • Memberi bantuan dalam mengekalkan ketenteraman
 • Mengiringi kenderaan VVIP/VIP
 • Menentukan mematuhi arahan dan pekeliling-pekeliling yang berkaitan di patuhi dari masa kesemasa.

 

 

 

 1. Fungsi Utama Seksyen Trafik

Melaksanakan hal ehwal pengurusan lalulintas dan keselamatan jalanraya dalam kampus bagi memastikan peraturan lalulintas dipatuhi.

 • Kawalan lalulintas ( kecemasan/kesesakan/kawasan berisiko/aktiviti)
 • Kawalan iringan orang kenamaan bagi aktiviti kampus
 • Pengurusan parker kenderaan kampus(parker khas/staf/pelajar/aktiviti)
 • Pelaksaan operasi lalulintas kampus(notis peringatan/saman/teguran lisan)
 • Pemantauan keadaan keselamatan jalanraya kampus
 • Pengurusan data kemalangan dan kesalahan lalulintas kampus

 

 1. Fungsi Utama Seksyen Siasatan & Pusat Kawalan(CCTV)

 

 1. SIASATAN

 

 • Siasatan ke atas kes yang di laporkan.
 • Menyediakan laporan siasatan.
 • Mengumpulkan maklumat tentang jenayah di dalam kampus.
 • Membuat Operasi Keselamatan bilik pelajar dan pekerja Kontrak.
 • Membuat ujian air kencing pelajar.
 • Membuat intipan aktiviti pelajar.
 • Mengawasi pergerakan pekerja kontrak.
 • Menyediakan Pas Keselamatan kapada pekerja kontrak.
 • Menerima laporan kehilangan.
 • Membuat tugas intipan.

 

 

 

 

 

 

 

 1. PUSAT KAWALAN(CCTV)

 

 • Mencatat dan merekod semua laporanyang di terima di dalam format laporan yang disediakan
 • Mencatat dan merekod semua laporan aduan yang di terima melalui sistem e aduan(wassap,hunting line dan talian kecemasan)
 • Merekod dan mengemaskini laporan SKT anggota (harian dan bulanan)
 • Membuat aduan sebarang kerosakan peralatan dan perkakasan kepada pihak bertanggungjawab
 • Mengemaskini laporan operasi harian(clamp kenderaan)
 • Menerima arahan semasa daripada penyelia/ketua seksyen
 • Memantau dan memeriksa lokasi keselamatan kampus melalui sistem CCTV.
 • Merekod dan mengemaskini laporan keberkesanan CCTV secara berkala
 • Memaklumkan sebarang kejadian yang dikesan CCTV untuk tindakan segera
 • Membuat pemantauan melalui kawalan CCTV secara berkala
 • Memastikan semua peralatan dan perkakasan dapat berfungsi dengan baik
 • Menyalurkan sebarang maklumat yang di kesan dan diterima dengan kadar segera
 • Memantau sebarang aktiviti yang di laksanakan di dalam kampus

 

CARTA ORGANISASI  BAHAGIAN/UNIT

 

 

 

 

 

 

DIREKTORI STAFF

 

BIL

PANGKAT

NAMA

JAWATAN

NO TELIFON PEJABAT

01

DSP/PB G26776

MOHD IQBAL BIN ABDULLAH

TIM.KETUA PEGAWAI

4114

02

INSP/PB G26789

NORAISAH BINTI YUSOP

PEN.PEGAWAI KESELAMATAN

(KETUA SEKSYEN PENTADBIRAN)

4183

03

INSP/PB G26710

MOHD HAWARI BIN MADARSHAIB

PEN.PEGAWAI KESELAMATAN

(KETUA SEKSYEN OPERASI)

4182

04

INSP/PB G26983

NOORHUSNIDA BINTI HUSSAIN

PEN.PEGAWAI KESELAMATAN

(KETUA SEKSYEN TRAFIK)

4181

05

SJN/PB 44421

NOORAZIATI BINTI ZULKAFLI

PEN.PEGAWAI KESELAMATAN

(KETUA SEKSYEN SIASATAN & CCTV)

4190

 

 

 

 

 

06

SJN/PB 68095

ABDUL RAZAK BIN HJ BAKAR

PEMBANTU KESELAMATAN (PENTADBIRAN)

4185

07

L/KPL PB68055

SALMIZAM BIN OSMAN

PENGAWAL KESELAMATAN( KAUNTER)

4222

08

L/KPL PB 72300

JAZIRA NORA BINTI JAAFAR

PENGAWAL KESELAMATAN (KAUNTER)

4222

09

L/KPL PB 68108

AFIZI BIN HJ AZIZ

PENGAWAL KESELAMATAN (LOGISTIK)

4191

 

 

 

 

 

10

KPL/PB 68096

MD JOHAN BIN MUSLIM

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN(SIASATAN)

4189

11

KPL/PB 72622

MASLINDA BINTI MIOR ZAINUDIN

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN(SIASATAN)

4189

12

L/KPL PB 68098

MOHD JAUHAR BIN SALIMAN

PENGAWAL KESELAMATAN  (SIASATAN)

4189

13

L/KPL PB 68099

HARMAN BIN MAT AROP

PENGAWAL KESELAMATAN (SIASATAN)

4184

14

L/KPL PB 68101

MOHD ROPFI BIN HJ AHMAD

PENGAWAL KESELAMATAN ( CCTV)

4444

15

KONST/PB 90008

SITI MAHANUM BINTI SI HARUN

PENGAWAL KESELAMATAN ( CCTV)

4444

16

P/2876

MOHD FATIHI BIN ABD AZIZ

PENGAWAL KESELAMATAN (CCTV)

4444

17

P/2878

MOHD FIRDAUS BIN MOHD JAMIL

PENGAWAL KESELAMATAN(CCTV)

4444

18

PW/2879

SYAHIDA AZURA BINTI OMAR

PENGAWAL KESELAMATAN (CCTV)

4444

 

 

 

 

 

19

KPL/PB 61988

KHAIRUL NIZAM BIN TUALIB

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN (TRAFIK)

6090

20

L/KPL PB 68072

AHMAD SYUKRI BIN SAMAD

PENGAWAL KESELAMATAN (TRAFIK)

6090

21

L/KPL PB68103

SAMSUL NIZAM BIN AB RAMAN

PENGAWAL KESELAMATAN (TRAFIK)

6090

22

L/KPL PB 68104

SUHAIDI BIN MOHAMAD

PENGAWAL KESELAMATAN (TRAFIK)

6090

23

L/KPL PB 68111

MOHD ZAKIR BIN ABD RAHMAN

PENGAWAL KESELAMATAN (TRAFIK)

6090

 

 

 

 

 

24

KPL/PB 61971

SITI AIDA BINTI YUSOP

PENG. KESELAMATAN TERTINGGI (OPERASI)

6090

25

KPL/PB 68113

ROZALI BIN DARUS

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN

6090

26

KPL/PB 72299

MOHD AMIN BIN AHMAD

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN

6090

27

KPL/PB 61984

KAMAL BAHARIN BIN MOKHTAR

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN

6090

28

L/KPL PB 68097

MOHD AZHAR BIN SHABDIN

PENGAWAL KESELAMATAN

6090

29

L/KPL PB 68126

RAZMAN BIN SAARI

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

30

L/KPL PB69065

MAT ZIN BIN SAYUTI

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

31

L/KPL PB 69066

ROHMAT BIN KAMARI

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

32

KONST/PB 68058

SURIA MH AFZAN BIN MAJDI

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

33

KONST/PB 68073

SAHABUDIN BIN KASLIN

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

34

KONST/PB 68019

NORAZMAN BIN ABU HASSAN

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

35

KONST/PB 69067

SUHAILI BIN IDRIS

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

36

KONST/PB 72280

MOHD HUZAIRI BIN RAZALI

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

37

KONST/PB 90009

TUAN ISMAIL BIN TUAN DERAMAN

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

38

PW/2734

SITI JALIHA BINTI ABU BAKAR

 PENGAWAL KESELAMATAN

4999

39

P/2837

AZHAR BIN MAT YUSOF

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

40

P/2841

MOHAMAD KHAIRI BIN HJ HASSAN

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

41

P/2875

MOHD AZWAN BIN ABDULLAH

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

42

P/2877

MUHAIRIE BIN MOHD SABRI

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

43

P/2863

AYUB BIN ZAINAL ABIDIN

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

44

P/2889

AZIZUL BIN ARISFADILAH

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

45

P/2924

IRWAN BIN ROSLI

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

46

PW/2940

NURUL NAJIHAH BINTI YAACOB

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

47

P/2941

MUHAMMAD HAFIZI BIN ISMAIL

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

48

P/2947

MOHD SHAMSURI BIN MOHD SHAMSUDDIN

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

49

P/2948

MUHAMMAD AZRIL BIN JAMALUDIN

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

50

P/2950

MUHAMMAD AMIRUL FUAD BIN MOHD ALI

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

51

P/2951

MUHAMMAD SALAHUDDIN BIN ISMAIL

PENGAWAL KESELAMATAN

4999

52

KONST/PB 90003

KHAIRIL PUTRA BIN SULAIMAN

PENGAWAL KESELAMATAN (PERONDA)

4222

53

KONST/PB 90007

NURUL HUSNA BINTI MOHAMED SHAARI

PENGAWAL KESELAMATAN (PERONDA)

4222

54

L/KPL PB 68100

MOHD SAIFUL NIZAM B. SULAIMAN

PENGAWAL KESELAMATAN (PERONDA)

4222