Bahagian Teknologi Maklumat diketuai oleh seorang Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat, 3 orang Pegawai Teknologi Maklumat Kanan dan dibantu oleh 5 orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat. Staf sokongan di bahagian ini mempunyai Enam (6) orang Juruteknik Komputer dan seorang Kerani.

VISI - Merealisasikan visi UiTM melalui penyediaan perkhidmatan ICT yang menyeluruh dan berkualiti.

MISI -Mempertingkatkan pengurusan infrastruktur & infostruktur UiTM dengan teknologi ICT terkini agar mencapai kecemerlangan Universiti.

Sistem dalaman Bahagian ICT UiTM Puncak Alam ---> Klik di sini

PERKHIDMATAN BAHAGIAN ICT PUNCAK ALAM

 1. Unit Pengurusan Sistem Aplikasi
  1. Pembangunan & Selenggaraan Sistem Aplikasi Kampus.

  2. Bantuan Teknikal Sistem Aplikasi Universiti.

 2. Unit Pengurusan Infrastruktur  IT
  1. Perancangan & Perkhidmatan Rangkaian.

  2. Perancangan & Perkhidmatan Pusat Data.

  3. Perancangan & Perkhidmatan Keselamatan IT.

  4. Perancangan & Perkhidmatan IP Phone.

  5. Perkhidmatan Smart Bill IP Phone.

 3. Unit Perkhidmatan IT
  1. Perkhidmatan Email.

  2. Perkhidmatan Kad Pelbagai Guna.

  3. Perkhidmatan Web.

  4. Pengurusan Insiden IT.

  5. Perkhidmatan Sokongan Pengguna (baiki kerosakan komputer, instalasi, pinjaman komputer dan bantuan teknikal).

  6. Sistem Paparan Digital.

 4. Unit Penyelarasan Pengurusan IT Zon
  1. Penyaluran Maklumat Terkini Berkaitan IT.

  2. Pelaporan aktiviti IT peringkat Zon.

  3. Memberi input Penyediaan Perancangan Strategik IT.

  4. Perancangan & Perlaksanaan Latihan IT. 

 5. Unit Pentadbiran ICT
  1. Pengurusan Am Pejabat.

  2. Pengurusan Sumber Manusia.

  3. Pengurusan Fail IT.

  4. Inventori/ Aset & Bekalan Pejabat.

  5. Pengurusan Pembayaran.

  6. Keurusetiaan Jawatankuasa IT & Elektronik Negeri (JITEN)