Perkhidmatan untuk kemudahan staf 

 

BIL. NAMA PERKHIDMATAN BIL. INFO
1. Emel Staf 11. Microsoft Updates
2. Blackberry Push Mail 12. Antivirus
3. Traveler Mail 13. Network Admission Control (NAC)
4. Portal Staf 14. Rangkaian Baru
5. Portal Kewangan 15. Domain UiTM
6. Portal Sistem Pengurusan Fasiliti 16. IP Address
7. Kad Pelbagai Guna 17. VPN
8. Web Hosting 18. Akaun Wireless
9. Perisian UiTM 19. PC Sewaan
10. Pinjaman Peralatan IT 20. Penyelenggaraan Komputer