Bahagian Teknologi Maklumat diketuai oleh seorang Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat, 3 orang Pegawai Teknologi Maklumat Kanan dan dibantu oleh 5 orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat. Staf sokongan di bahagian ini mempunyai Enam (6) orang Juruteknik Komputer dan seorang Kerani.

VISI - Merealisasikan visi UiTM melalui penyediaan perkhidmatan ICT yang menyeluruh dan berkualiti.

MISI -Mempertingkatkan pengurusan infrastruktur & infostruktur UiTM dengan teknologi ICT terkini agar mencapai kecemerlangan Universiti.

Sistem dalaman Bahagian ICT UiTM Puncak Alam ---> Klik di sini

PERKHIDMATAN BAHAGIAN ICT PUNCAK ALAM

 1. Unit Pengurusan Sistem Aplikasi
  1. Pembangunan & Selenggaraan Sistem Aplikasi Kampus.

  2. Bantuan Teknikal Sistem Aplikasi Universiti.

 2. Unit Pengurusan Infrastruktur  IT
  1. Perancangan & Perkhidmatan Rangkaian.

  2. Perancangan & Perkhidmatan Pusat Data.

  3. Perancangan & Perkhidmatan Keselamatan IT.

  4. Perancangan & Perkhidmatan IP Phone.

  5. Perkhidmatan Smart Bill IP Phone.

 3. Unit Perkhidmatan IT
  1. Perkhidmatan Email.

  2. Perkhidmatan Kad Pelbagai Guna.

  3. Perkhidmatan Web.

  4. Pengurusan Insiden IT.

  5. Perkhidmatan Sokongan Pengguna (baiki kerosakan komputer, instalasi, pinjaman komputer dan bantuan teknikal).

  6. Sistem Paparan Digital.

 4. Unit Penyelarasan Pengurusan IT Zon
  1. Penyaluran Maklumat Terkini Berkaitan IT.

  2. Pelaporan aktiviti IT peringkat Zon.

  3. Memberi input Penyediaan Perancangan Strategik IT.

  4. Perancangan & Perlaksanaan Latihan IT. 

 5. Unit Pentadbiran ICT
  1. Pengurusan Am Pejabat.

  2. Pengurusan Sumber Manusia.

  3. Pengurusan Fail IT.

  4. Inventori/ Aset & Bekalan Pejabat.

  5. Pengurusan Pembayaran.

  6. Keurusetiaan Jawatankuasa IT & Elektronik Negeri (JITEN)


Perkhidmatan untuk kemudahan staf 

 

BIL. NAMA PERKHIDMATAN BIL. INFO
1. Emel Staf 11. Microsoft Updates
2. Blackberry Push Mail 12. Antivirus
3. Traveler Mail 13. Network Admission Control (NAC)
4. Portal Staf 14. Rangkaian Baru
5. Portal Kewangan 15. Domain UiTM
6. Portal Sistem Pengurusan Fasiliti 16. IP Address
7. Kad Pelbagai Guna 17. VPN
8. Web Hosting 18. Akaun Wireless
9. Perisian UiTM 19. PC Sewaan
10. Pinjaman Peralatan IT 20. Penyelenggaraan Komputer

 

Perkhidmatan untuk kemudahan pelajar

 

BIL. NAMA PERKHIDMATAN INFO
1 Emel Pelajar Emel pelajar menggunakan microsoft life@edu
2 Portal Pelajar Portal bagi pelajar mendapatkan maklumat
3 Akaun Wireless Pelajar Setiap pelajar dibenarkan memohon akaun wireless
4 Kad Pelbagai Guna Kad Pintar bagi pengenalan diri pelajar di dalam kampus
5 Perisian UiTM Pelajar dibenarkan menggunakan perisian UiTM
6 Portal Pengambilan Portal permohonan untuk menyambung pengajian ke UiTM
7 Portal Kewangan Portal mengenai pembayaran seperti permohonan dan status bayaran kepada pelajar