NOTA:

  1. Jawatankuasa IT dan Elektronik Negeri (JITEN) bertanggungjawab untuk meluluskan permohonan perolehan ICT merangkumi skop IT, alat pandang dengar, peralatan elektronik pejabat dan makmal, telekomunikasi dan sumber digital yang menggunakan peruntukan kumpulan wang pengurusan, pembangunan dan wang amanah di bawah RM500,000.00.
  2. Perolehan yang menggunakan peruntukan penyelidikan, sila berhubung dengan pihak Bahagian Penyelidikan & Inovasi untuk tatacara kelulusan permohonan.
  3. Permohonan perolehan adalah melalui sistem FineProcumentPlus (https://myepplus.uitm.edu.my) manakala permohonan secara manual adalah untuk pertukaran spesifikasi teknikal serta tuntutan pengesahan geran penyelidikan sahaja.
  4. Semua permohonan perlu dihantar selewat-lewatnya 4 hari bekerja sebelum mesyuarat JITEN diadakan.
  5. Sekiranya pemohon TIDAK HADIR untuk pembentangan dalam mesyuarat JITEN permohonannya akan dibawa ke mesyuarat JITEN akan datang.
  6. Sebarang penundaan tarikh mesyuarat akan dimaklumkan kepada semua pemohon dengan kadar segera.
  7. Sebarang pertanyaan sila hubungi Urusetia JAWATANKUASA IT DAN ELEKTRONIK NEGERI (JITEN), UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam di talian 03-3258 4554/4334 Faks: 03-3258 4018.
  8. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk dokumen Pekeliling ICT Bil 3 Tahun 2017.